20120611

Sino si Gat Uban?

Sino si Gat Uban? 

larawang iginuhit ni number-2


Si Gat Uban o kilala rin sa tawag na Gat Pangil Jr., ay isang Dumagat, bayaning kilala na lumaban sa mga Moro at pinalaya ang kanilang baryo 400 taon na ang nakalilipas. Tinatawag siyang Gat bilang isang paggalang na katumbas ng Honorable o Sir sa Ingles at karaniwang tawag ito sa mga bayani ng bansa na silang nagsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon.

Ang Uban ay ang namumuting buhok niya, nagsimula ito sa pabirong palayaw niya dahil sa kanyang edad na 20 siya'y may mga puting buhok, isa siyang pinuno ng tribu ng mga limang pangkat, kinikilala siya sa kanyang di masukat na katapangan at sa kakaibang paraan ng pakikidigma niya sa mga piratang Muslim.

Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroon sa kanyang nagawa. Isang tagalog na pari, Padre Tabor ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan. Naipamalas ni Mauban ang kanyang tapang sa isa sa mga maramihang paglusob ng mga Moros sa kanilang pangkat. Napakarami ng mga Moros na nagsilusob na naghahanap ng mga bagong lupaing masasakop at mga taong gagawing alipin. Si Gat Uban mismo at ang apat na magigiting na kanyang kasama ang humarap sa mga walang awang mga Moro na ito. 

 

Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle. Dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob, nailigtas ni Gat Uban ang mga Prayle at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami.

Dahil sa kanilang pagpapakita ng kabayanihan, ang Gobyerno ng Espanya ay nagbigay ng limang kanyon sa bayan ng mga Mauban at sa pagdating ng panahon, sa panahon ng rebolusyon kung saan ang mga Espanyol naman ang kalaban ng mga mauban at iba pang Pilipino, ginamit din ang mga kanyong ito laban sa mga Espanyol. Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalan sa kanya matapos ang maraming taon bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkaligtas natin laban sa mapang-aliping Islam.

Isa lamang ang kwento ni Gat Uban sa mga patunay na ang problema ng bansa sa Islam ay matagal na at hindi basta maidadaan sa mapayapang pamamaraan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga Moros ay umaatake noon, nangingidnap o nangunguha ng mga tao upang gawing alipin, nang-aagaw ng lupain, ari-arian at mga pagkain. Si Gat Uban ay espesyal lamang at natatangi sapagkat nagawa niyang magwagi at talunin ang mga matatapang na mga Moros.

Sa mga Eskwelahan, hindi ni itinuturo ang mga ganitong uri ng kasaysayan sapagkat natatakot ang mga pamunuan ng mga eskwelahan na gantihan sila ng mga taga-sunod ni Muhammad sapagkat obligasyon ng mga Muslim na saktan at maaaring patayin ang mga lumalaban sa kanilang paniniwala, kaya't sa takot na gantihan, ninais na lang ng mga eskwela na hindi ito ituro hindi na bale kung tama ba o nararapat ituro ang mga mahalagang kasaysayan gaya nito. Ang una nilang sinisigurado ay ang kanilang kaligtasan at hindi ang katotohanan, sapagkat sa kasaysayan napatunayan na totoong nananakit ang mga Muslim kapag tinuturo ang mga gaya nito.
Noong umabot ang mga Kastila sa ating bansa, hindi na bago sa kanila ang problema sa Islam. Ang kanilang bansa ay sinasakop at ginugulo ng mga Muslim mula taong 711 hanggang 1492. Umakyat mula Aprika ang mga mananalakay na Muslim at mula doon naghasik sila ng lagim sa mga tao sa Europa kahit hindi sila ginugulo ng mga ito kailan man. 100 taon lang pagkamatay ni Muhammad, nananakop na at nanggugulo sa mga nananahimik na mga kaharian ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sa Europa. Nasakop nila ng buo ang Espanya at sa Pransiya kung hindi kay Carlos el Martillo (Charles "the Hammer" Martel), nasakop na ng tuluyan ang buong Europa at walang Kristyanismo.

Hindi pa rin natatapos ang sagupaang ito. Sa panahon ng Nuclear Weapons nagiging mas maingat na ang bawat panig. Ang labanan ng mabuti at masama ay nauuwi sa ibang uri ng laban. Una nilang wawasakin ang ating pagkabilib at mataas na tingin sa ating kinagisnang kaugalian at kultura na humubog sa ating mas makatao, mas maka-patas at mas makatarungang uri ng pamumuhay kaysa sa kanila.

Katulad ni Gat Uban at ng lahat ng mga bayaning Pilipino, pati na rin ang mga bayani ng sangkatauhan na tumututol sa mapang-alipin at masasamang pwersa sa mundo, ganapin mo rin ang sa iyong buhay ang katungkulan at obligasyon mo bilang tao na nagnanais ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat.Robert Spencer Crusades

20120426

Gaano karami ang mga Muslim sa Mundo ngayon, at bakit?


Marami ang hindi nakakaalam na sobrang dami na ng mga Muslim sa mundo ngayon. 23% ng bawat tao sa Mundo ngayon ay Muslim na. 1.62 Bilyon ang Muslim sa mga huling data na naitala. 62% ng lahat ng Muslim ay nasa rehiyon ng Asya-Pasipiko, higit sa isang bilyong tao ang naririto sa Asya. Ang total na dami ng Kristyano sa mundo ay 2.3 bilyon, ang mga Katoliko sa bilang na iyan noong 2007 ay 1.147 Bilyon.


Kung lahat ng Kristyano ang paguusapan, kasama ang iba't ibang denominasyon, lamang pa rin sa dami ng conversions o paglipat ang Kristyanismo, ito ay may 2,501,396 samantalang sa Islam na pumapangalawa ay 865,558. Ang growth rate ng Kristyanismo ay 1.36% samantalang ang sa Islam ay 1.43%. 


Noong 2005 napag-alaman na mas mabilis pang dumami ang mga Hindus sa mga Christians, pinakamabilis dumami ngayon ang Muslims. Kulelat o pinakahuli ang Kristyanismo sa bilis ng pagdami.


Mas marami na sa ngayon ang mga Muslim kaysa sa mga Katoliko. Kung isa kang ateista na galit sa relihiyon, sino ang mas dapat mong priority o uunahin mong batikusin? Inuuna nila ang paniniwala ng mga Kristyano. Kasi hindi ang pagmagandang loob sa kapwa ang adyenda o pakay nila kundi sirain ang Kristyanismo, alisin sa eksena para iba ang maipasok at lumaganap.


2002 graph


Kapag pinupuna mo ang Islam, kapag nakakatanggap ito ng kritisismo sa mga kritiko, pinagtatanggol ito ng mga taong walang nalalaman tungkol sa Islam. Ang kadalasang dahilan nito'y inaakala nilang ang Islam ay "api" ng mga hindi muslim, underdog kung tawagin. Ang mga tagapagtanggol ng Islam ay madalas magmalaki na sila raw ang pinakamarami, pinakamabilis dumamami at pinaka-agresibong magparami ngunit kasabay nito matagumpay nilang napapasang-ayon ang mga karaniwang tao na sila ang api, kinakawawa, at minamaltrato. Ang kaisipang ito ay mali at dapat baguhin sa mas madaling panahon. 


Paniniwala sa Islam na ang buong mundo ay kay Allah, kaya naniniwala sila sa Jihad at yung hindi nalalaman ng mga karaniwang tao, ang Hegira. Ang Hegira ay ang pagtakas ni Propeta Muhammad mula sa Mecca sapagkat sinusubukan siyang patayin ng mga pagano at pumunta siya patungong Yathrib/ Medina. Pagdating niya doon may inabutan siyang 3 tribu ng mga Hudyo, gusto niyang hikayatin ang mga ito na maniwalang siya ang huli at tunay na Propeta na kahanay ng kanilang mga propeta. Iniba pa niya ang sentrong dako ng pagdasal, ang Qibla, paharap sa Jerusalem, ang sentro at kabisera ng pananampalataya ng mga Hudyo. Dahil doon marami ang natuwa. Bilang perpektong tao sa Islam, modelo ng bawat muslim, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, nang-dadayuhan o nag-mi-migrate ang mga Muslim sa mga lugar na walang Muslim o kaunti ang Muslim upang magparami. 

Tinanong si Muhammad ng mga Hudyo sa prueba na siya nga'y isang Propeta, magpakita raw siya ng milagro o himala para siya'y paniwalaan gaya ng mga naunang propeta ng mga Hudyo, ngunit nag-dahilan na lang siya na ang mga Hudyo raw ay hindi naniwala sa mga propeta kaya't hindi niya ito gagawin (Quran 3:183-184) at wala siyang ibang pinakita kundi ang sinasabi lang niya, dinideklara lang niya tungkol sa sarili niya. Nakasalalay sa pagkilala ng mga Hudyo sa kanya bilang tunay na Propeta ang kanyang kaligtasan dahil wala nang maniniwala sa kanya kung maririnig ng mga taga Mecca at mga taga sunod niya na hindi siya pinaniniwalaan ng mga Hudyo bilang tunay na Propeta ng iisang Diyos. Malaking problema ito kay Muhammad. Noong matalo niya ang mga Meccans sa Badr, ngayong mas mayaman at mas makapangyarihan na siya kayang kaya na niya ang mga maimpluwensyang mga Hudyo. Sa parteng Medina ng Quran naging bayolente ang turo ng Islam. Sa Bukhari 53:392 binanggit ito:
Habang kami ay nasa Mosque, ang Propeta ay lumabas at sinabing "Pumunta tayo sa mga Hudyo". Lumabas kami hanggang abutan ang Bait-ul-Midras. Sinabi niya sa kanila, "Kung aakapin nyo ang Islam, kayo ay ligtas. Dapat alam ninyo na ang Mundo ay kay Allah at sa Kanyang Apostol (Muhamamd), at gusto ko kayong paalisin sa lupaing ito. Kaya kung may pagaari kayo, maaari ninyo itong ipagbili, kung hindi, dapat ay nalalaman ninyong ang Mundo ay kay Allah at sa kanyang Apostol(Muhammad).


Matapos niyang italumpati ito sa mga tagasunod niya, nagkaroon na siya ng dahilan upang agawin ang lupain ng mga Hudyo sa Medina, inuna niya ang Tribu na hindi maaaring tulungan ng kapwa nila Hudyo. Sapagkat kung hindi sila aanib sa pananampalataya nila, kailangang ibenta ng mga Hudyo ang mga pag-aari nila. Malayo na ang narating ng Islam sa panahon na ito simula noong iniiwasan sila ng mga pagano, Hudyo at mga Kristyano dahil kakaiba, hindi normal ang turo sa kanilang bagong tatag na kulto. Ang ginamit pang dahilan ni Muhammad sa madugong sagupaan ay yung namatay na Muslim, pinatay ng mga galit na galit na mga tao. Ayon sa mga historian na muslim, ang muslim na ito ay pinatay dahil pumatay ito ng babae na gusto niyang ma-tyansingan, tinaas niya ang palda. Dito nagsimula ang paglusob sa muog o stronghold ng mga Hudyo, ang QaynuqaKung naniniwala  nga sa "mata sa mata" ng lumang batas ng mga Hudyo si Muhammad, dapat tanggapin na tama ang pagpatay sa Muslim, pumatay siya kaya't siya ay pinatay. Buhay, kapalit ay buhay. Ngunit paniniwala nila na ang buhay ng Muslim ay mas mahalaga sa buhay ng ibang tao. (Katulad sa Nazi Germany ni Hitler, ang mga Aryan Race naman ay mas mataas sa ibang lahi.) Imbes na himukin at pakalmahin ang mga galit na tao, siya ay nagpalaki ng gulo noong naging away tribu na ang nangyari. Nanlusob siya at ginawang dahilan itong insidenteng ito sa kanyang paglusob. Pinalayas ang mga Hudyo sa lugar na ito ni Muhammad. Muntik pa nga niyang pinagpapatay ang mga ito kung hindi siya pinigilan ng isang kaibigan na kaibigan din ng mga Hudyo. Ito ay isa sa mga inspirasyon ng Jihadis ngayon sa pagtrato sa mga kasama nila sa lipunan na hindi naniniwala sa Islam.
Ang Banu Qaynuqa at Banu Nadir sa Medina ay mga tribu na malugod na tinanggap ang mga bumisitang mga Muslim at nauwi sa pagpapalayas sa kanila ng mga Muslim. Habang lumalakas ang mga Muslim naubos ang yaman at lupain ng mga tribong ito. Ang talino ni Muhammad ang ginamit niya, inuuna niyang sakupin ang mga lupain ng mga Hudyo na may mga kaaway upang hindi sila suportahan o tulungan ng kapwa nila. Sa Qurayza, higit sa 800 katao na sumuko, mga kalalakihang Hudyo at isang babae ang pinugutan sa utos ni Propeta Muhammad. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakasalungat sa turo raw ng Islam na ito ay "relihiyon ng kapayapaan". Salungat na salungat ito sa pagkakaalam ng iba na ang Islam ang tagapagmana  o sumunod sa  turong Kristyano sapagkat umano'y kinilala nila si Hesus na Propeta ngunit kahit isang kritiko ng Kristyanismo ay walang maniniwalang kaya itong gawin ng isang Hesus o mga Apostoles niya. Ang kaganapan na ito ay tinatanggi ng mga Muslim ngunit hindi lang ito nakasulat sa banal na aklat nila ang Hadith at Sira (talambuhay ni Muhammad) ito ay nabanggit din ng maikli sa
Koran (33:16). YUSUFALI: And those of the People of the Book who aided them - Allah did take them down from their strongholds and cast terror into their hearts. (So that) some ye slew, and some ye made prisoners.
PICKTHAL: And He brought those of the People of the Scripture who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive some.
SHAKIR: And He drove down those of the followers of the Book who backed them from their fortresses and He cast awe into their hearts; some you killed and you took captive another part. 


Matapos nito noong taong 622, si Muhammad kasama ang kanyang mga Pirata ay patuloy na nang-aagaw ng mga karawan o caravan na gustong makipag-kalakalan lamang sa mapayapang paraan. Ninanakawan, pinapatay at ginagawang alipin pa ang mga ito. Ito ang mga kadahilanan kung bakit sa Somalia, sa Pilipinas at iba pang parte ng Mundo ay maraming Piratang Muslim. Hindi nagkataon lamang na pare parehong Muslim o taga sunod ni Allah ang mga Somali pirates ng Aprika o Abu Sayaff ng Asya kundi ito ay umuugat sa halimbawang pinakita ng kanilang mahal na Propeta.


Hindi underdog o api ang mga Muslim, hindi sila kawawa porke ang damit nila ay makaluma, sa totoo lang mas nauna pa ng higit na higit ang Kristyanismo sa Islam. Pawang napakarami lang talaga ng kautusan ni Muhammad na kumokontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga muslim at pati hindi muslim sa kanilang lipunan. Hindi sila dumarami ng kapareho sa atin o sa iba pang hindi muslim. Kaya sila marami dahil sa mga kadahilanang hindi PATAS gaya ng:  •  Parusa sa Islam ay kamatayan kapag kumalas ka dito. Parang trap-door, pag pumasok ka, mahirap na makalabas lalo na kapag nasa loob ka ng Islamic Country. Karamihan ng gustong kumalas ay hindi lang kumakalas dahil sa mga maaaring mangyari sa iyo kapag ikaw ay kumalas sa Islam.
  •  Ang Muslim na lalaki ay maaaring mang-asawa ng non-muslims o hindi muslim na babae at ang lahat ng anak nila ay DAPAT Muslim.
  •  Hindi mo maaaring pakasalan ang babaeng Muslim kung hindi ka magmumuslim rin.
  • Maaaring magkaroon ng 4 na asawa ang mga Muslim, 4 na pamilya bawat isang lalaki at sa mga ito, hindi maaaring maglaban ang mga babae sa kagustuhan ng lalaki, malaya siyang gawin ang gusto niya na hindi napipigilan ng babae.
  •  Ang Muslim ay dapat mag-migrate, magparami sa mga lupain ng hindi muslim, sakupin ito at kapag ang isang lugar ay dating natirhan na ng mga Muslim gaya ng Espanya, dapat itong agawin muli.
  • Gamit ang pananakot, hindi ka aalis ng Islam, hindi mo ku-kwestyunin ang Islam at kapag hindi ka Muslim may mangyayaring masama sa iyo kapag binulgar mo ang gawain nila o kinwestyon mo sa harap nila ang paniniwala nila.
  •  Ang mga Imam pati ordinaryong Muslim ay pinapayuhang magparami. Isang Norsi Mindog ang balak magkaroon ng 50 anak. Wala silang pakialam sa Global population o Climate Change, sa Islam lang ang loyalty nila at ang pagdami nila upang madomina ang mundo.
  •  Sa mga pampublikong lugar kung saan sila humahalo, ang kanilang paniniwala ang pinipilit nila sa iba (Halimbawa, canteen sa gobyerno bawal ang pork o baboy dahil sila raw ay masasaktan o binabastos, simple lang naman kung ayaw nila wag silang kumain pero hindi naman lahat ay Muslim ngunit pinipilit nila na ang mga hindi muslim ay dapat sumuko sa kanilang kagustuhan kahit pa napakakonti lang nila)
  •  Marami rin ang mga nasindak na papatayin kung hindi aanib sa Islam.
  •  Ang mga Mamamayang nasa mundo ng Islam ay pinapatawan ng mas mataas na tax o buwis kumpara sa mga Muslim, pipilitin kang magbayad upang lumipat ka na lang at isuko ang sarili sa pananampalatya ng iba at iwan ang sa iyo. Sa totoo lang sa kasaysayan, may isang magulang ang napilitang ibenta ang anak para lang makabayad ng buwis na ito, ang Jizyah
Ang pinakainiiwasan at kinakatakutan sa Islam ay ang pagka-patas, ayaw nila sa patas. Hindi pabor ang Islam sa Patas na mga batas at karapatang pantao gaya ng kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagpili ng relihiyon at marami pang iba dahil kapag patas na, hindi na nila kaya at madali na lang pumili ng iba at siguradong ang pipiliin ng marami ay doon kung saan patasang pagturing sa kanila, lalo na sa mga kababaihan na mababa ang istado sa lipunan nila.

Tandaan, marami sila hindi dahil sa ang mga tao ay gustong gusto ang paniniwala nila o kumbinsido sa aral Islam, kundi sa ibang kadahilanan gaya ng pananakot, pang-dadayuhan, pang-gugulo, pananakop, pananakit, pangaakit, panlilinlang, pamimilit at pagpaparami anak.

20120420

Magellan vs. Prophet Muhammad

Si Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães sa kanyang salita na Portuges) ay isang explorer o manggagalugad na nanilbihan sa hari ng Espanya Carlos I de España y V de Alemania na marami ang hindi nakakaalam na siya rin ang hari ng Italya, siya ang hari ng Imperyo ng Espanya. Si Carlos na kanyang hari ang ama ni Philip II, kung kanino pinangalan ang bansang Pilipinas.April 27, 1521 sa Battle of Mactan, tinamaan si Magellan ng isang kawayang sibat at namatay. Ngayong taong 2012, ika-
491 na ng kanyang kamatayan. Napakatagal na nito, may kaunting detalye lamang tayo sa kanyang buhay sapagkat matagal na itong nangyari, kung may detalye man ay dahil iyon sa medyo moderno na ang paraan ng pagsusulat at pagkupkop sa kasaysayan noong panahon ni Magellan. Utang natin sa aksidenteng pagkakatuklas ng mga mangagalugad ang ating kaugalian, tradisyon at pananampalatayang Kristyano.Si Muhammad ay isang Propeta na pinanganak noong
570AD at itinatag niya ang Islam ng taong 610 AD. humigit kumulang 600 taon ang pagitan niya kay Kristo. Sa umpisa, hindi makahanap ng converts o mga bagong kaanib sa kanyang paniniwala kay Allah kaya't naisipan niya na isama ang paniniwalang Hudyo at Kristyano sa kanyang paniniwala at baguhin ito.Kung magsusuot ka ngayon ng kasuotan ni Ferdinand Magellan, baka ikaw ay pagtatawanan sapagkat ang 491 taon ay napakahaba na. Kakaunti na lang ang ating nalalaman sa kanyang panahon. Paano naman ang isang taong pinanganak 600 taon pagkatapos ni Kristo ay malalaman at maisusulat ang tungkol sa buhay ni Kristo daig pa sa mga inabutan na niya sa kanyang panahon, ang mga Kristyano? Kung ikaw si Muhammad ngayon, naipako si Kristo ng higit pa sa kalumaan na isang daang taon sa panahon ni Magellan, imposible mong malaman ang pangyayari noon, hindi ka rin pwedeng mag-magaling sa ngayon at sabihing mas alam mo ang istorya ni Magellan kumpara sa mga historians o mananaysay. Ngunit may mga taga sunod si Kristo ang mga Kristyano na noon ay laganap na sa buong gitnang silangang-Asya at Europa. Binago ni Muhammad ang paniniwala ng mga tao kay Kristo at ibinaba niya si Kristo sa pagiging Propeta na mas mababa sa kanya. Sapagkat hindi nga siya gaya ni Kristo na isang karpintero lamang, si Muhammad na katumbas ng Presidente natin sa ngayon, pinuno ng kanyang tribu, kaya niyang gawin ang gusto niya at bawal umangal. Sinabayan pa niya ng brutal na paraan ng pag-convert o paglipat ng relihiyon ng mga tao sa panahon niya kaya ang Islam ay unti-unting dumami.


Para may idea kayo kung gaano katagal ang 491 years sa pagitan ni Magellan at taong 2012, ganito iyon:


Isa sa pinaka-advance o makabago na gawa ng tao noong panahon ni Magellan ang kanilang barko mismo, isa dito ang Victoria. Ginamit nila ito upang makaikot sa Mundo.
Mula sa mga barkong panlayag ... hanggang sa Space Exploration. Sa loob nga lang ng 100 taon, naimbento ang unang eroplano at nakarating ang tao sa Buwan. Ano pa kaya ang 600 taon sa pagitan ng Kristyanimo at Islam?
May mga naglalakihang gusaling simbahan na noong musmos pa lamang si Muhammad. Ginawa niya ang Koran sa panahong matatag na matatag na ang pananampalatayang Kristyano at ang paniniwala nila sa tunay na kwento sa buhay ni Hesus na binaluktot at iniba ni Muhammad upang magkaroon siya ng ekslusibong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili bilang sugo ng Diyos sa kanyang sariling bersyon, ang Allah.

Natuklasan ng mga ninuno ng mga Pilipino ang Pilipinas ng dahil sa pag-iwas nila sa mapang-aliping mga Muslim sa palibot ng timog-silangang Asya. Matagal na gawain na nila ang nangunguha ng mga tao at ibinebenta sa mga malalayong dako. Dahil sa Kristyanismo, napatatag ang pagka-ligtas ng mga ninuno at katutubo sa kalupitan ng mga Muslim na narito na at inabutan ni Magellan. Bago sumabak sa laban ang mga tauhan ni Lapu-lapu, humingi sila ng tulong sa diyus-diyosan nila na diyos ng digmaan. Sina Magellan at kanyang mga sundalo ay malayo na ang nailakbay gamit lang ang barkong pangkalakal, hindi na sila tulad ng paano sila bago lumayag, ang mga tauhan nila nasubukan pang magutom ng todo sa dagat at isa isang nagsisimatay sa sakit bago nila madiskubre ang mga isla ng bansa natin. Sobrang tiwala o confident ni Magellan at ng kanyang mga tauhan, lumusob silang kaunti lang sa namumuong pag-aaklas nila Lapu-lapu malayo sa kanilang barko. Mahaba kasi ang mababaw na tubig kaya nilakad nila ito, pagod na sila pagdating sa dalampasigan at doon sila pinagpapatay ng mga katutubo. Gaya ni Muhammad, si Magellan ay isang beteranong sundalo. Noong panahon niya, pinilit ni Magellan ang mga katutubo na magpailalim sa hari ng Espanya at umanib sa Kristyanismo. Tinakot nila ng naglalakasang putok ng kanyon mula sa kanilang barko ang mga katutubo. Si Lapu-lapu na mapagmataas gaya ng mga matatapang na pinuno ay tumanggi sa mga dayuhan. Noon, hindi pa uso ang demokrasyang paraan ng pamumuhay, ang mga hari o chieftain, mga Kapitan Heneral na mga sundalo ay mahilig sa mga bakbakan at pang-aalipin, ano man ang kanilang relihiyon. Sa katapusan, napaslang si Magellan ng tamaan siya ng sibat ng isang katutubong mandirigma. Ito ang patunay na ang mga katutubo ng kapuluang ito, maging noong panahong sila'y mga pagano pa ay may sariling pagkakilala sa sariling lahi't kalayaan at ayaw magpasailalim sa iba. Ngunit hindi ibig sabihin ay matuwid at marangal mamuhay ang mga katutubo. Panahon ito kung saan ang mga tao ay nagpapatayan sa isa't isa dahil sa mga awayan sa teritoryo at ari-arian, hindi maiiwasan ang palakasan. Ang dinala ng mga dayuhan na relihiyon, ang Kristyanismo ay bumago sa mga katutubo dito man o sa ibang bansa. Sa Timog ng Amerika, ang mga katutubo doon ay nagsasakripisyo ng tao, binubuksan ang tiyan at pinupugutan para sa kanilang diyus-diyosan, binago ito ng makabagong tradisyon at kulturang hango sa Kristyanismo. Sa bansang New Zealand, ang mga Maori ay mga Kanibal o kumakain ng laman ng tao, ang mga unang explorer na taga Kanluran ay umuwi, bit bit ang dalang kwentong katatakutan ng kanilang karanasan kung saan halos ubusin sila. May mga napahirapan man ang mga mananakop na nagdadala ng Krus, malinaw naman sa mga mananalaysay na binago nila ang mundo at napabuti ito.Oo, inapi tayo ng mga Kastila, marami ang napatay, napahirapan (torture), nagahasa, at pwersadong pinagtrabaho. Ito ang madalas na depensa ng mga Muslim at kanilang mga alipin laban sa mga Katoliko. Ngunit napaka-simple lang ng sagot dito:Sinasabi nila yan hindi dahil loyal o tapat sila sa mga Pilipino, sa lahi, sa bansa o sa kapwa tao, hindi. Ang loyalty sa Islam ay sa Islam lang, sa kanilang "Allah" at "Propeta" lamang at wala nang iba. Sinasabi ko nga, kung nasakop ng Islam ang Filipinas, pinatay at inubos ang mga Kastila, si José Rizal na pambansang bayani ay una nilang papatayin sapagkat si Rizal ay ayaw na ayaw sa diktadurya, pang-aalipin, hindi-pagkakapantay pantay na turing, torture, pamimilit ng relihiyon sa tao, pagsensor sa kalayaan ng pagpapahayag at marami pa. Ang Islam ay kalaban ng mga taong kalaban ng kalayaan at pagka-pantaypantay.Kung may mga pang-aapi man ang mga Kastila, at sa ngayon ang mga sinasabi nilang paring nang-aabuso, ito ay sobrang konti kumpara sa total na bilang ng mga pari sa mundo. Higit sa lahat ang mga nagawa man ng mga Kristyano na masama, mga naibabalita sa tv at radyo ay LABAG...
LABAG sa kautusang Kristyano. Sa Islam, ang mga gawang kriminal, mga pagpapasabog ng mga tren, bus, at simbahan ay hindi labag sa halip ito ay PAGSUNOD lamang sa kanilang aral sa Islam, ang Jihad. Malaki ang pinagkaiba ng Lumalabag at Sumusunod. Kahit ilan pa ang magawang masama ng mga Kristyano, hindi nito mababago kailan man ang tunay na kahulugan ng Kristyano at turo nito. Higit pa ay sa Kristyano, kinukundina ang mga gawang masama ng kapwa kristyano hindi tulad sa Islam na ipinagmamalaki pa ang mga terorista (Halimbawa tinatawag ng mga Imam na Magnificent 19 ang mga terorista noong 9/11)Madalas kayong makabasa ng mga atake sa Kristyanismo sa Internet at binabanggit ang kasaysayan ng mga Kastila dito sa bansa. Ang mga alipin ng mga Jihadis na tinutukoy ko ay ang mga grupo gaya ng mga Manalista at ateista na aliw na aliw sa pagtira sa Kristyanismo sa bansa at tutol sa pagkritisismo sa Islam, sila ay naninilbihan sa mga Jihadis alam man nila o hindi. Walang masama kung ipinagmamalaki mo ang iyong tradisyon at kultura sapagkat ang ating tradisyon at kultura ay HIGIT na NAKALALAMANG at HIGIT na mabuti sa kulturang Islam na hindi makatao, hindi pabor sa malayang pagpapahayag at malayang pagpili ng relihiyon. Mas matindi pa ang pang-aapi na ginawa ng mga Hapon sa Pilipinas kumpara sa Kastila, ngunit wala kang maririnig sa kanila tungkol sa mga Hapon sapagkat ang kanilang adyenda at pakay ay hindi pagkamakabayan kundi ang manilbihan para sa Jihad. Bansot sa dami ng mga napatay ang mga Kastila kumpara sa taga sunod ng Islam sa bansa, sa ating kasaysayan kung ikukumpara ang dami ng mga nakidnap at pinatay sa mga paglapastangan na ginawa ng mga Kastila, talong talo ang mga Kastila sa mga gawa ng mga Moro sa timog. Ngayon, wala nang pinapatay ang mga Kastila sa bansa pero ang mga Moro sa timog ng bansa, silang mga paulit ulit na gumagawa ng terror o gulo bago pa lamang dumating si Magellan, ang mga terorista, MILF at Abu Sayaff ay paulit ulit pa ring pumapatay, nagpapahirap at gumagawa ng gulo sa ating lipunan.20120419

Sino nga ba si Propeta Muhammad?

 

Sino nga ba si Propeta Muhammad ng mga Muslim? Ang karamihan sa mga tao ay inaakalang basta founder o tagapag-tatag ng isang Relihiyon, ito ay isang mapayapang tao, mapagmahal, nagpapagaling ng may sakit, tinuturo ang kapayapaan at ginagawa ang lahat upang mapabuti ang kalagayan ng mundo. Mali sila dito.

Karamihan sa pagkakaintindi ng madla ay napapasama lamang ang Relihiyon kapag ang orihinal nitong turo ay binabaluktot at pinapapangit lamang

Ngunit alam naman ninyo siguro na ang Islam ay kakaiba, kung ang paguusapan ay si Muhammad, lalo pa itong magiging makatawag-pansin.Ito ang mga dapat malaman tungkol kay Muhammad:
Noong panahon niya, ang Propeta ng Islam na si Muhammad ay madalas mamuno sa mga pananalakay ng mga karawan o caravan, kadalasa'y ninanakawan ang mga ito, pinapatay at inaalipin. Si Muhammad, di tulad ni Hesukristo o ni Buddha, ay isang political leader, isa siyang pinuno ng kanilang tribo, pinuno ng kanilang army o mga kawal, ipinaguutos niya ang pagpatay sa mga kalaban niya sa pulitika upang hindi maagawan ng kapangyarihan. 
Personal niyang pinamahalaan ang pagpupugot sa 800 katao sa isang minsanan. Di mo maisip na magagawa ng isang Hesus o Buddha ang isang di makataong gawaing ito! Sa isang labanan, ang mga bata at babae naman ay ipinamudmod upang gawing alipin.

Inutusan din ni Muhammad ang kanyang mga kawal na mang-torture o magpahirap ng labis sa isang rabi o gurong Hudyo upang isiwalat nito ang kanilang mga natatagong yaman. Sa ilalim ng kanyang utos, pinaso ng mga tauhan niya ang dibdib ng kawawang Rabbi at dinukot ang mga mata nito. Sa umpisa, mahirap itong paniwalaan ngunit ito ay totoo. 

Sa pinaka banal na libro ng Islam ang Qur'an o Koran, pinaniniwalaan nilang aklat na ang mga salita'y galing mismo sa kanilang Allah, katumbas ng Bibliya sa Kristyano, binanggit ng 91 beses na dapat gayahin ang halimbawa ni Muhammad, isang ulirang propeta ng bawat sumasampalataya sa Islam. Tinatawag siyang al-insan al-kamil ibig sabihin ideal man. Hindi kailanman sinasamba ng mga Muslim si Muhammad o gawan man ng Imahe katulad na rin ng utos niya sa kanyang mga tauhan na huwag siyang igaya kay Kristo, ngunit ayon na rin sa sinulat niyang aklat, siya ay ideal man

Ito'y nakatala sa kasaysayan sapagkat si Muhammad ay isang sikat na tao noong panahon nya. Pinanganak siya noong 570AD at namatay noong 632AD. Ang nagpauso ng pagtala ng accurate o wastung-wastong kasaysayan, si Herodotus ay pinanganak 484 BC. Hindi na misteryo at nakakapagtaka ang mga ginawa ni Muhammad noong panahon niya. Ito ay mga katotohanan na alam at tinatanggap ng karamihan ng mga Muslim.

Ang tatandaan nyo kapag may kausap kayo tungkol kay Muhammad, sabihin nyong kakaiba ang Islam kumpara sa ibang Relihiyon sa mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. 

Ang Hadith na aklat ay tungkol sa buhay ng Propeta nila na naisulat noong ika-8 siglo sapagkat bago ito, ang kanilang kaalaman na nariyan ay pinapasa-pasa lamang orally o sa bibig, kinakabisado ng mga iskolar nila. Sa Hadith makikita ang mas malinaw, mas makulay na katangian ni Muhammad:

Volume 7, Book 62, Number 88; narrated Ursa: The Prophet wrote the (marriage contract) with Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

INASAWA NI MUHAMMAD ANG ISANG BATA 6 taon, NAKIPAGTALIK SIYA SA ISANG 9 taong gulang.


Volume 8, Book 82, Number 795; narrated Anas: The Prophet cut off the hands and feet of the men belonging to the tribe of Uraina and did not cauterise (their bleeding limbs) till they died.Volume 2, Book 23, Number 413; narrated Abdullah bin Umar: The Jews {of Medina} brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque.
Ang hindi makataong gawain nila na pambabato hanggang mamatay ay kasalukuyan pa ring isinasagawa bilang pagsunod sa halimbawa ni Muhammad.


Volume 9, Book 84, Number 57; narrated Ikrima: Some Zanadiqa (atheists) were brought to Ali {the fourth Caliph} and he burnt them. The news of this event, reached Ibn 'Abbas who said, "If I had been in his place, I would not have burnt them, as Allah's Apostle forbade it, saying, "Do not punish anybody with Allah's punishment (fire). "I would have killed them according to the statement of Allah's Apostle, "Whoever changes his Islamic religion, then kill him."
Maraming mga Muslim na kumakalas sa pananampalatayang Islam ang natatakot sa kanilang buhay ng dahil sa kahihinatnan nila o mga consequences ng pag-kalas sa Islam, isa dito ang kamatayan.


Volume 1, Book 2, Number 25; narrated Abu Huraira: Allah's Apostle was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe in Allah and His Apostle (Muhammad). The questioner then asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, "To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's Cause."

Tinanong si Muhammad kung ano ang pinaka tamang gawain, ito raw ay sumampalataya kay Allah at kilalanin siya bilang Sugo ni Allah. Pumapangalawa raw dito ang sumali, makilahok sa Jihad para kay Allah.  

 Larawan ni Muhammad habang nakasakay sa isang kabayo na may pakpak ang buntot(???) Tinangay raw siya nito at dinala sa kalawakan.


Si Robert Spencer ay isang dalubhasang kritiko ng Islam at siya na siguro ang pinaka-numero unong pinag-aralan ang Islam upang balaan ang mundo sa panganib na bitbit nito.

Para sa part 2-7 ng Video maaaring sumunod na lamang sa kawil na ito. → 
The Truth About Muhammad

20120418

Pasimula: Bakit kailangang bantayan ang Islam?


Ang Islam ay isang totalitaryang ideolohiyang nakasukbit sa isang relihiyon na ang layunin ay ipasailalim ang lahat ng tao, muslim man o hindi sa kanilang batas at paniniwala, at ipagpumilit ang kanilang kaisipan sa iba. Kung hindi ka papayag, kung hindi mo tatanggapin ang kanilang Allah bilang iyong Diyos, ang kanilang Muhammad bilang kanyang sugo, ikaw ay nasa panganib. Nasasaksihan natin ito ng paulit-ulit sa mga balita't pahayagan. Hindi namumuhay ng mapayapa at malaya ang mga hindi muslim o non-muslims sa mga bansang tinatawag na Islamic Countries. Ang mga Islamic supremacist sa buong mundo ay nang-gugulo, pumapatay, nananakit at naninira sa ngalan ng Islam. Katulad ng isang bully o siga sa eskwelahan, kinakawawa ang mga non-muslims sapagkat para sa Islam, ang mga perpektong tao ay ang mga Muslim at mas mababa sa kanila ang mga non-muslims. Ang Islam gaya ng Nazism ay masama o evil, dahil sa mga maling pagtrato nito sa mga kababaihan at sa mga hindi muslim na ayaw at kailan man hindi naniniwala sa paniniwala nila. Ang Islam ay nagtuturo na masama ang mga Hudyo at dapat supilin, katulad lamang ng Nazi, sa totoo naging inspirasyon lang ng Nazi ang Islam sa pagpatay ng milyong milyong Hudyo. Alam natin na ang masama ay dapat tutulan at kalabanin di ba?Ang layunin ng blog na ito ay ilahad ang katotohanan sa mga Pilipino tungkol sa Islam. Imulat natin ang mga tao sa katotohanan tungkol sa Jihad, Koran, Prophet Muhammad at lahat ng tungkol sa Islam.