20120611

Sino si Gat Uban?

Sino si Gat Uban? 

larawang iginuhit ni number-2


Si Gat Uban o kilala rin sa tawag na Gat Pangil Jr., ay isang Dumagat, bayaning kilala na lumaban sa mga Moro at pinalaya ang kanilang baryo 400 taon na ang nakalilipas. Tinatawag siyang Gat bilang isang paggalang na katumbas ng Honorable o Sir sa Ingles at karaniwang tawag ito sa mga bayani ng bansa na silang nagsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon.

Ang Uban ay ang namumuting buhok niya, nagsimula ito sa pabirong palayaw niya dahil sa kanyang edad na 20 siya'y may mga puting buhok, isa siyang pinuno ng tribu ng mga limang pangkat, kinikilala siya sa kanyang di masukat na katapangan at sa kakaibang paraan ng pakikidigma niya sa mga piratang Muslim.

Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroon sa kanyang nagawa. Isang tagalog na pari, Padre Tabor ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan. Naipamalas ni Mauban ang kanyang tapang sa isa sa mga maramihang paglusob ng mga Moros sa kanilang pangkat. Napakarami ng mga Moros na nagsilusob na naghahanap ng mga bagong lupaing masasakop at mga taong gagawing alipin. Si Gat Uban mismo at ang apat na magigiting na kanyang kasama ang humarap sa mga walang awang mga Moro na ito. 

 

Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle. Dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob, nailigtas ni Gat Uban ang mga Prayle at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami.

Dahil sa kanilang pagpapakita ng kabayanihan, ang Gobyerno ng Espanya ay nagbigay ng limang kanyon sa bayan ng mga Mauban at sa pagdating ng panahon, sa panahon ng rebolusyon kung saan ang mga Espanyol naman ang kalaban ng mga mauban at iba pang Pilipino, ginamit din ang mga kanyong ito laban sa mga Espanyol. Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalan sa kanya matapos ang maraming taon bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkaligtas natin laban sa mapang-aliping Islam.

Isa lamang ang kwento ni Gat Uban sa mga patunay na ang problema ng bansa sa Islam ay matagal na at hindi basta maidadaan sa mapayapang pamamaraan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga Moros ay umaatake noon, nangingidnap o nangunguha ng mga tao upang gawing alipin, nang-aagaw ng lupain, ari-arian at mga pagkain. Si Gat Uban ay espesyal lamang at natatangi sapagkat nagawa niyang magwagi at talunin ang mga matatapang na mga Moros.

Sa mga Eskwelahan, hindi ni itinuturo ang mga ganitong uri ng kasaysayan sapagkat natatakot ang mga pamunuan ng mga eskwelahan na gantihan sila ng mga taga-sunod ni Muhammad sapagkat obligasyon ng mga Muslim na saktan at maaaring patayin ang mga lumalaban sa kanilang paniniwala, kaya't sa takot na gantihan, ninais na lang ng mga eskwela na hindi ito ituro hindi na bale kung tama ba o nararapat ituro ang mga mahalagang kasaysayan gaya nito. Ang una nilang sinisigurado ay ang kanilang kaligtasan at hindi ang katotohanan, sapagkat sa kasaysayan napatunayan na totoong nananakit ang mga Muslim kapag tinuturo ang mga gaya nito.
Noong umabot ang mga Kastila sa ating bansa, hindi na bago sa kanila ang problema sa Islam. Ang kanilang bansa ay sinasakop at ginugulo ng mga Muslim mula taong 711 hanggang 1492. Umakyat mula Aprika ang mga mananalakay na Muslim at mula doon naghasik sila ng lagim sa mga tao sa Europa kahit hindi sila ginugulo ng mga ito kailan man. 100 taon lang pagkamatay ni Muhammad, nananakop na at nanggugulo sa mga nananahimik na mga kaharian ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sa Europa. Nasakop nila ng buo ang Espanya at sa Pransiya kung hindi kay Carlos el Martillo (Charles "the Hammer" Martel), nasakop na ng tuluyan ang buong Europa at walang Kristyanismo.

Hindi pa rin natatapos ang sagupaang ito. Sa panahon ng Nuclear Weapons nagiging mas maingat na ang bawat panig. Ang labanan ng mabuti at masama ay nauuwi sa ibang uri ng laban. Una nilang wawasakin ang ating pagkabilib at mataas na tingin sa ating kinagisnang kaugalian at kultura na humubog sa ating mas makatao, mas maka-patas at mas makatarungang uri ng pamumuhay kaysa sa kanila.

Katulad ni Gat Uban at ng lahat ng mga bayaning Pilipino, pati na rin ang mga bayani ng sangkatauhan na tumututol sa mapang-alipin at masasamang pwersa sa mundo, ganapin mo rin ang sa iyong buhay ang katungkulan at obligasyon mo bilang tao na nagnanais ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat.Robert Spencer Crusades