20120420

Magellan vs. Prophet Muhammad

Si Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães sa kanyang salita na Portuges) ay isang explorer o manggagalugad na nanilbihan sa hari ng Espanya Carlos I de España y V de Alemania na marami ang hindi nakakaalam na siya rin ang hari ng Italya, siya ang hari ng Imperyo ng Espanya. Si Carlos na kanyang hari ang ama ni Philip II, kung kanino pinangalan ang bansang Pilipinas.April 27, 1521 sa Battle of Mactan, tinamaan si Magellan ng isang kawayang sibat at namatay. Ngayong taong 2012, ika-
491 na ng kanyang kamatayan. Napakatagal na nito, may kaunting detalye lamang tayo sa kanyang buhay sapagkat matagal na itong nangyari, kung may detalye man ay dahil iyon sa medyo moderno na ang paraan ng pagsusulat at pagkupkop sa kasaysayan noong panahon ni Magellan. Utang natin sa aksidenteng pagkakatuklas ng mga mangagalugad ang ating kaugalian, tradisyon at pananampalatayang Kristyano.Si Muhammad ay isang Propeta na pinanganak noong
570AD at itinatag niya ang Islam ng taong 610 AD. humigit kumulang 600 taon ang pagitan niya kay Kristo. Sa umpisa, hindi makahanap ng converts o mga bagong kaanib sa kanyang paniniwala kay Allah kaya't naisipan niya na isama ang paniniwalang Hudyo at Kristyano sa kanyang paniniwala at baguhin ito.Kung magsusuot ka ngayon ng kasuotan ni Ferdinand Magellan, baka ikaw ay pagtatawanan sapagkat ang 491 taon ay napakahaba na. Kakaunti na lang ang ating nalalaman sa kanyang panahon. Paano naman ang isang taong pinanganak 600 taon pagkatapos ni Kristo ay malalaman at maisusulat ang tungkol sa buhay ni Kristo daig pa sa mga inabutan na niya sa kanyang panahon, ang mga Kristyano? Kung ikaw si Muhammad ngayon, naipako si Kristo ng higit pa sa kalumaan na isang daang taon sa panahon ni Magellan, imposible mong malaman ang pangyayari noon, hindi ka rin pwedeng mag-magaling sa ngayon at sabihing mas alam mo ang istorya ni Magellan kumpara sa mga historians o mananaysay. Ngunit may mga taga sunod si Kristo ang mga Kristyano na noon ay laganap na sa buong gitnang silangang-Asya at Europa. Binago ni Muhammad ang paniniwala ng mga tao kay Kristo at ibinaba niya si Kristo sa pagiging Propeta na mas mababa sa kanya. Sapagkat hindi nga siya gaya ni Kristo na isang karpintero lamang, si Muhammad na katumbas ng Presidente natin sa ngayon, pinuno ng kanyang tribu, kaya niyang gawin ang gusto niya at bawal umangal. Sinabayan pa niya ng brutal na paraan ng pag-convert o paglipat ng relihiyon ng mga tao sa panahon niya kaya ang Islam ay unti-unting dumami.


Para may idea kayo kung gaano katagal ang 491 years sa pagitan ni Magellan at taong 2012, ganito iyon:


Isa sa pinaka-advance o makabago na gawa ng tao noong panahon ni Magellan ang kanilang barko mismo, isa dito ang Victoria. Ginamit nila ito upang makaikot sa Mundo.
Mula sa mga barkong panlayag ... hanggang sa Space Exploration. Sa loob nga lang ng 100 taon, naimbento ang unang eroplano at nakarating ang tao sa Buwan. Ano pa kaya ang 600 taon sa pagitan ng Kristyanimo at Islam?
May mga naglalakihang gusaling simbahan na noong musmos pa lamang si Muhammad. Ginawa niya ang Koran sa panahong matatag na matatag na ang pananampalatayang Kristyano at ang paniniwala nila sa tunay na kwento sa buhay ni Hesus na binaluktot at iniba ni Muhammad upang magkaroon siya ng ekslusibong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili bilang sugo ng Diyos sa kanyang sariling bersyon, ang Allah.

Natuklasan ng mga ninuno ng mga Pilipino ang Pilipinas ng dahil sa pag-iwas nila sa mapang-aliping mga Muslim sa palibot ng timog-silangang Asya. Matagal na gawain na nila ang nangunguha ng mga tao at ibinebenta sa mga malalayong dako. Dahil sa Kristyanismo, napatatag ang pagka-ligtas ng mga ninuno at katutubo sa kalupitan ng mga Muslim na narito na at inabutan ni Magellan. Bago sumabak sa laban ang mga tauhan ni Lapu-lapu, humingi sila ng tulong sa diyus-diyosan nila na diyos ng digmaan. Sina Magellan at kanyang mga sundalo ay malayo na ang nailakbay gamit lang ang barkong pangkalakal, hindi na sila tulad ng paano sila bago lumayag, ang mga tauhan nila nasubukan pang magutom ng todo sa dagat at isa isang nagsisimatay sa sakit bago nila madiskubre ang mga isla ng bansa natin. Sobrang tiwala o confident ni Magellan at ng kanyang mga tauhan, lumusob silang kaunti lang sa namumuong pag-aaklas nila Lapu-lapu malayo sa kanilang barko. Mahaba kasi ang mababaw na tubig kaya nilakad nila ito, pagod na sila pagdating sa dalampasigan at doon sila pinagpapatay ng mga katutubo. Gaya ni Muhammad, si Magellan ay isang beteranong sundalo. Noong panahon niya, pinilit ni Magellan ang mga katutubo na magpailalim sa hari ng Espanya at umanib sa Kristyanismo. Tinakot nila ng naglalakasang putok ng kanyon mula sa kanilang barko ang mga katutubo. Si Lapu-lapu na mapagmataas gaya ng mga matatapang na pinuno ay tumanggi sa mga dayuhan. Noon, hindi pa uso ang demokrasyang paraan ng pamumuhay, ang mga hari o chieftain, mga Kapitan Heneral na mga sundalo ay mahilig sa mga bakbakan at pang-aalipin, ano man ang kanilang relihiyon. Sa katapusan, napaslang si Magellan ng tamaan siya ng sibat ng isang katutubong mandirigma. Ito ang patunay na ang mga katutubo ng kapuluang ito, maging noong panahong sila'y mga pagano pa ay may sariling pagkakilala sa sariling lahi't kalayaan at ayaw magpasailalim sa iba. Ngunit hindi ibig sabihin ay matuwid at marangal mamuhay ang mga katutubo. Panahon ito kung saan ang mga tao ay nagpapatayan sa isa't isa dahil sa mga awayan sa teritoryo at ari-arian, hindi maiiwasan ang palakasan. Ang dinala ng mga dayuhan na relihiyon, ang Kristyanismo ay bumago sa mga katutubo dito man o sa ibang bansa. Sa Timog ng Amerika, ang mga katutubo doon ay nagsasakripisyo ng tao, binubuksan ang tiyan at pinupugutan para sa kanilang diyus-diyosan, binago ito ng makabagong tradisyon at kulturang hango sa Kristyanismo. Sa bansang New Zealand, ang mga Maori ay mga Kanibal o kumakain ng laman ng tao, ang mga unang explorer na taga Kanluran ay umuwi, bit bit ang dalang kwentong katatakutan ng kanilang karanasan kung saan halos ubusin sila. May mga napahirapan man ang mga mananakop na nagdadala ng Krus, malinaw naman sa mga mananalaysay na binago nila ang mundo at napabuti ito.Oo, inapi tayo ng mga Kastila, marami ang napatay, napahirapan (torture), nagahasa, at pwersadong pinagtrabaho. Ito ang madalas na depensa ng mga Muslim at kanilang mga alipin laban sa mga Katoliko. Ngunit napaka-simple lang ng sagot dito:Sinasabi nila yan hindi dahil loyal o tapat sila sa mga Pilipino, sa lahi, sa bansa o sa kapwa tao, hindi. Ang loyalty sa Islam ay sa Islam lang, sa kanilang "Allah" at "Propeta" lamang at wala nang iba. Sinasabi ko nga, kung nasakop ng Islam ang Filipinas, pinatay at inubos ang mga Kastila, si José Rizal na pambansang bayani ay una nilang papatayin sapagkat si Rizal ay ayaw na ayaw sa diktadurya, pang-aalipin, hindi-pagkakapantay pantay na turing, torture, pamimilit ng relihiyon sa tao, pagsensor sa kalayaan ng pagpapahayag at marami pa. Ang Islam ay kalaban ng mga taong kalaban ng kalayaan at pagka-pantaypantay.Kung may mga pang-aapi man ang mga Kastila, at sa ngayon ang mga sinasabi nilang paring nang-aabuso, ito ay sobrang konti kumpara sa total na bilang ng mga pari sa mundo. Higit sa lahat ang mga nagawa man ng mga Kristyano na masama, mga naibabalita sa tv at radyo ay LABAG...
LABAG sa kautusang Kristyano. Sa Islam, ang mga gawang kriminal, mga pagpapasabog ng mga tren, bus, at simbahan ay hindi labag sa halip ito ay PAGSUNOD lamang sa kanilang aral sa Islam, ang Jihad. Malaki ang pinagkaiba ng Lumalabag at Sumusunod. Kahit ilan pa ang magawang masama ng mga Kristyano, hindi nito mababago kailan man ang tunay na kahulugan ng Kristyano at turo nito. Higit pa ay sa Kristyano, kinukundina ang mga gawang masama ng kapwa kristyano hindi tulad sa Islam na ipinagmamalaki pa ang mga terorista (Halimbawa tinatawag ng mga Imam na Magnificent 19 ang mga terorista noong 9/11)Madalas kayong makabasa ng mga atake sa Kristyanismo sa Internet at binabanggit ang kasaysayan ng mga Kastila dito sa bansa. Ang mga alipin ng mga Jihadis na tinutukoy ko ay ang mga grupo gaya ng mga Manalista at ateista na aliw na aliw sa pagtira sa Kristyanismo sa bansa at tutol sa pagkritisismo sa Islam, sila ay naninilbihan sa mga Jihadis alam man nila o hindi. Walang masama kung ipinagmamalaki mo ang iyong tradisyon at kultura sapagkat ang ating tradisyon at kultura ay HIGIT na NAKALALAMANG at HIGIT na mabuti sa kulturang Islam na hindi makatao, hindi pabor sa malayang pagpapahayag at malayang pagpili ng relihiyon. Mas matindi pa ang pang-aapi na ginawa ng mga Hapon sa Pilipinas kumpara sa Kastila, ngunit wala kang maririnig sa kanila tungkol sa mga Hapon sapagkat ang kanilang adyenda at pakay ay hindi pagkamakabayan kundi ang manilbihan para sa Jihad. Bansot sa dami ng mga napatay ang mga Kastila kumpara sa taga sunod ng Islam sa bansa, sa ating kasaysayan kung ikukumpara ang dami ng mga nakidnap at pinatay sa mga paglapastangan na ginawa ng mga Kastila, talong talo ang mga Kastila sa mga gawa ng mga Moro sa timog. Ngayon, wala nang pinapatay ang mga Kastila sa bansa pero ang mga Moro sa timog ng bansa, silang mga paulit ulit na gumagawa ng terror o gulo bago pa lamang dumating si Magellan, ang mga terorista, MILF at Abu Sayaff ay paulit ulit pa ring pumapatay, nagpapahirap at gumagawa ng gulo sa ating lipunan.