20120419

Sino nga ba si Propeta Muhammad?

 

Sino nga ba si Propeta Muhammad ng mga Muslim? Ang karamihan sa mga tao ay inaakalang basta founder o tagapag-tatag ng isang Relihiyon, ito ay isang mapayapang tao, mapagmahal, nagpapagaling ng may sakit, tinuturo ang kapayapaan at ginagawa ang lahat upang mapabuti ang kalagayan ng mundo. Mali sila dito.

Karamihan sa pagkakaintindi ng madla ay napapasama lamang ang Relihiyon kapag ang orihinal nitong turo ay binabaluktot at pinapapangit lamang

Ngunit alam naman ninyo siguro na ang Islam ay kakaiba, kung ang paguusapan ay si Muhammad, lalo pa itong magiging makatawag-pansin.Ito ang mga dapat malaman tungkol kay Muhammad:
Noong panahon niya, ang Propeta ng Islam na si Muhammad ay madalas mamuno sa mga pananalakay ng mga karawan o caravan, kadalasa'y ninanakawan ang mga ito, pinapatay at inaalipin. Si Muhammad, di tulad ni Hesukristo o ni Buddha, ay isang political leader, isa siyang pinuno ng kanilang tribo, pinuno ng kanilang army o mga kawal, ipinaguutos niya ang pagpatay sa mga kalaban niya sa pulitika upang hindi maagawan ng kapangyarihan. 
Personal niyang pinamahalaan ang pagpupugot sa 800 katao sa isang minsanan. Di mo maisip na magagawa ng isang Hesus o Buddha ang isang di makataong gawaing ito! Sa isang labanan, ang mga bata at babae naman ay ipinamudmod upang gawing alipin.

Inutusan din ni Muhammad ang kanyang mga kawal na mang-torture o magpahirap ng labis sa isang rabi o gurong Hudyo upang isiwalat nito ang kanilang mga natatagong yaman. Sa ilalim ng kanyang utos, pinaso ng mga tauhan niya ang dibdib ng kawawang Rabbi at dinukot ang mga mata nito. Sa umpisa, mahirap itong paniwalaan ngunit ito ay totoo. 

Sa pinaka banal na libro ng Islam ang Qur'an o Koran, pinaniniwalaan nilang aklat na ang mga salita'y galing mismo sa kanilang Allah, katumbas ng Bibliya sa Kristyano, binanggit ng 91 beses na dapat gayahin ang halimbawa ni Muhammad, isang ulirang propeta ng bawat sumasampalataya sa Islam. Tinatawag siyang al-insan al-kamil ibig sabihin ideal man. Hindi kailanman sinasamba ng mga Muslim si Muhammad o gawan man ng Imahe katulad na rin ng utos niya sa kanyang mga tauhan na huwag siyang igaya kay Kristo, ngunit ayon na rin sa sinulat niyang aklat, siya ay ideal man

Ito'y nakatala sa kasaysayan sapagkat si Muhammad ay isang sikat na tao noong panahon nya. Pinanganak siya noong 570AD at namatay noong 632AD. Ang nagpauso ng pagtala ng accurate o wastung-wastong kasaysayan, si Herodotus ay pinanganak 484 BC. Hindi na misteryo at nakakapagtaka ang mga ginawa ni Muhammad noong panahon niya. Ito ay mga katotohanan na alam at tinatanggap ng karamihan ng mga Muslim.

Ang tatandaan nyo kapag may kausap kayo tungkol kay Muhammad, sabihin nyong kakaiba ang Islam kumpara sa ibang Relihiyon sa mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. 

Ang Hadith na aklat ay tungkol sa buhay ng Propeta nila na naisulat noong ika-8 siglo sapagkat bago ito, ang kanilang kaalaman na nariyan ay pinapasa-pasa lamang orally o sa bibig, kinakabisado ng mga iskolar nila. Sa Hadith makikita ang mas malinaw, mas makulay na katangian ni Muhammad:

Volume 7, Book 62, Number 88; narrated Ursa: The Prophet wrote the (marriage contract) with Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

INASAWA NI MUHAMMAD ANG ISANG BATA 6 taon, NAKIPAGTALIK SIYA SA ISANG 9 taong gulang.


Volume 8, Book 82, Number 795; narrated Anas: The Prophet cut off the hands and feet of the men belonging to the tribe of Uraina and did not cauterise (their bleeding limbs) till they died.Volume 2, Book 23, Number 413; narrated Abdullah bin Umar: The Jews {of Medina} brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque.
Ang hindi makataong gawain nila na pambabato hanggang mamatay ay kasalukuyan pa ring isinasagawa bilang pagsunod sa halimbawa ni Muhammad.


Volume 9, Book 84, Number 57; narrated Ikrima: Some Zanadiqa (atheists) were brought to Ali {the fourth Caliph} and he burnt them. The news of this event, reached Ibn 'Abbas who said, "If I had been in his place, I would not have burnt them, as Allah's Apostle forbade it, saying, "Do not punish anybody with Allah's punishment (fire). "I would have killed them according to the statement of Allah's Apostle, "Whoever changes his Islamic religion, then kill him."
Maraming mga Muslim na kumakalas sa pananampalatayang Islam ang natatakot sa kanilang buhay ng dahil sa kahihinatnan nila o mga consequences ng pag-kalas sa Islam, isa dito ang kamatayan.


Volume 1, Book 2, Number 25; narrated Abu Huraira: Allah's Apostle was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe in Allah and His Apostle (Muhammad). The questioner then asked, "What is the next (in goodness)?" He replied, "To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's Cause."

Tinanong si Muhammad kung ano ang pinaka tamang gawain, ito raw ay sumampalataya kay Allah at kilalanin siya bilang Sugo ni Allah. Pumapangalawa raw dito ang sumali, makilahok sa Jihad para kay Allah.  

 Larawan ni Muhammad habang nakasakay sa isang kabayo na may pakpak ang buntot(???) Tinangay raw siya nito at dinala sa kalawakan.


Si Robert Spencer ay isang dalubhasang kritiko ng Islam at siya na siguro ang pinaka-numero unong pinag-aralan ang Islam upang balaan ang mundo sa panganib na bitbit nito.

Para sa part 2-7 ng Video maaaring sumunod na lamang sa kawil na ito. → 
The Truth About Muhammad