20120426

Gaano karami ang mga Muslim sa Mundo ngayon, at bakit?


Marami ang hindi nakakaalam na sobrang dami na ng mga Muslim sa mundo ngayon. 23% ng bawat tao sa Mundo ngayon ay Muslim na. 1.62 Bilyon ang Muslim sa mga huling data na naitala. 62% ng lahat ng Muslim ay nasa rehiyon ng Asya-Pasipiko, higit sa isang bilyong tao ang naririto sa Asya. Ang total na dami ng Kristyano sa mundo ay 2.3 bilyon, ang mga Katoliko sa bilang na iyan noong 2007 ay 1.147 Bilyon.


Kung lahat ng Kristyano ang paguusapan, kasama ang iba't ibang denominasyon, lamang pa rin sa dami ng conversions o paglipat ang Kristyanismo, ito ay may 2,501,396 samantalang sa Islam na pumapangalawa ay 865,558. Ang growth rate ng Kristyanismo ay 1.36% samantalang ang sa Islam ay 1.43%. 


Noong 2005 napag-alaman na mas mabilis pang dumami ang mga Hindus sa mga Christians, pinakamabilis dumami ngayon ang Muslims. Kulelat o pinakahuli ang Kristyanismo sa bilis ng pagdami.


Mas marami na sa ngayon ang mga Muslim kaysa sa mga Katoliko. Kung isa kang ateista na galit sa relihiyon, sino ang mas dapat mong priority o uunahin mong batikusin? Inuuna nila ang paniniwala ng mga Kristyano. Kasi hindi ang pagmagandang loob sa kapwa ang adyenda o pakay nila kundi sirain ang Kristyanismo, alisin sa eksena para iba ang maipasok at lumaganap.


2002 graph


Kapag pinupuna mo ang Islam, kapag nakakatanggap ito ng kritisismo sa mga kritiko, pinagtatanggol ito ng mga taong walang nalalaman tungkol sa Islam. Ang kadalasang dahilan nito'y inaakala nilang ang Islam ay "api" ng mga hindi muslim, underdog kung tawagin. Ang mga tagapagtanggol ng Islam ay madalas magmalaki na sila raw ang pinakamarami, pinakamabilis dumamami at pinaka-agresibong magparami ngunit kasabay nito matagumpay nilang napapasang-ayon ang mga karaniwang tao na sila ang api, kinakawawa, at minamaltrato. Ang kaisipang ito ay mali at dapat baguhin sa mas madaling panahon. 


Paniniwala sa Islam na ang buong mundo ay kay Allah, kaya naniniwala sila sa Jihad at yung hindi nalalaman ng mga karaniwang tao, ang Hegira. Ang Hegira ay ang pagtakas ni Propeta Muhammad mula sa Mecca sapagkat sinusubukan siyang patayin ng mga pagano at pumunta siya patungong Yathrib/ Medina. Pagdating niya doon may inabutan siyang 3 tribu ng mga Hudyo, gusto niyang hikayatin ang mga ito na maniwalang siya ang huli at tunay na Propeta na kahanay ng kanilang mga propeta. Iniba pa niya ang sentrong dako ng pagdasal, ang Qibla, paharap sa Jerusalem, ang sentro at kabisera ng pananampalataya ng mga Hudyo. Dahil doon marami ang natuwa. Bilang perpektong tao sa Islam, modelo ng bawat muslim, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, nang-dadayuhan o nag-mi-migrate ang mga Muslim sa mga lugar na walang Muslim o kaunti ang Muslim upang magparami. 

Tinanong si Muhammad ng mga Hudyo sa prueba na siya nga'y isang Propeta, magpakita raw siya ng milagro o himala para siya'y paniwalaan gaya ng mga naunang propeta ng mga Hudyo, ngunit nag-dahilan na lang siya na ang mga Hudyo raw ay hindi naniwala sa mga propeta kaya't hindi niya ito gagawin (Quran 3:183-184) at wala siyang ibang pinakita kundi ang sinasabi lang niya, dinideklara lang niya tungkol sa sarili niya. Nakasalalay sa pagkilala ng mga Hudyo sa kanya bilang tunay na Propeta ang kanyang kaligtasan dahil wala nang maniniwala sa kanya kung maririnig ng mga taga Mecca at mga taga sunod niya na hindi siya pinaniniwalaan ng mga Hudyo bilang tunay na Propeta ng iisang Diyos. Malaking problema ito kay Muhammad. Noong matalo niya ang mga Meccans sa Badr, ngayong mas mayaman at mas makapangyarihan na siya kayang kaya na niya ang mga maimpluwensyang mga Hudyo. Sa parteng Medina ng Quran naging bayolente ang turo ng Islam. Sa Bukhari 53:392 binanggit ito:
Habang kami ay nasa Mosque, ang Propeta ay lumabas at sinabing "Pumunta tayo sa mga Hudyo". Lumabas kami hanggang abutan ang Bait-ul-Midras. Sinabi niya sa kanila, "Kung aakapin nyo ang Islam, kayo ay ligtas. Dapat alam ninyo na ang Mundo ay kay Allah at sa Kanyang Apostol (Muhamamd), at gusto ko kayong paalisin sa lupaing ito. Kaya kung may pagaari kayo, maaari ninyo itong ipagbili, kung hindi, dapat ay nalalaman ninyong ang Mundo ay kay Allah at sa kanyang Apostol(Muhammad).


Matapos niyang italumpati ito sa mga tagasunod niya, nagkaroon na siya ng dahilan upang agawin ang lupain ng mga Hudyo sa Medina, inuna niya ang Tribu na hindi maaaring tulungan ng kapwa nila Hudyo. Sapagkat kung hindi sila aanib sa pananampalataya nila, kailangang ibenta ng mga Hudyo ang mga pag-aari nila. Malayo na ang narating ng Islam sa panahon na ito simula noong iniiwasan sila ng mga pagano, Hudyo at mga Kristyano dahil kakaiba, hindi normal ang turo sa kanilang bagong tatag na kulto. Ang ginamit pang dahilan ni Muhammad sa madugong sagupaan ay yung namatay na Muslim, pinatay ng mga galit na galit na mga tao. Ayon sa mga historian na muslim, ang muslim na ito ay pinatay dahil pumatay ito ng babae na gusto niyang ma-tyansingan, tinaas niya ang palda. Dito nagsimula ang paglusob sa muog o stronghold ng mga Hudyo, ang QaynuqaKung naniniwala  nga sa "mata sa mata" ng lumang batas ng mga Hudyo si Muhammad, dapat tanggapin na tama ang pagpatay sa Muslim, pumatay siya kaya't siya ay pinatay. Buhay, kapalit ay buhay. Ngunit paniniwala nila na ang buhay ng Muslim ay mas mahalaga sa buhay ng ibang tao. (Katulad sa Nazi Germany ni Hitler, ang mga Aryan Race naman ay mas mataas sa ibang lahi.) Imbes na himukin at pakalmahin ang mga galit na tao, siya ay nagpalaki ng gulo noong naging away tribu na ang nangyari. Nanlusob siya at ginawang dahilan itong insidenteng ito sa kanyang paglusob. Pinalayas ang mga Hudyo sa lugar na ito ni Muhammad. Muntik pa nga niyang pinagpapatay ang mga ito kung hindi siya pinigilan ng isang kaibigan na kaibigan din ng mga Hudyo. Ito ay isa sa mga inspirasyon ng Jihadis ngayon sa pagtrato sa mga kasama nila sa lipunan na hindi naniniwala sa Islam.
Ang Banu Qaynuqa at Banu Nadir sa Medina ay mga tribu na malugod na tinanggap ang mga bumisitang mga Muslim at nauwi sa pagpapalayas sa kanila ng mga Muslim. Habang lumalakas ang mga Muslim naubos ang yaman at lupain ng mga tribong ito. Ang talino ni Muhammad ang ginamit niya, inuuna niyang sakupin ang mga lupain ng mga Hudyo na may mga kaaway upang hindi sila suportahan o tulungan ng kapwa nila. Sa Qurayza, higit sa 800 katao na sumuko, mga kalalakihang Hudyo at isang babae ang pinugutan sa utos ni Propeta Muhammad. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakasalungat sa turo raw ng Islam na ito ay "relihiyon ng kapayapaan". Salungat na salungat ito sa pagkakaalam ng iba na ang Islam ang tagapagmana  o sumunod sa  turong Kristyano sapagkat umano'y kinilala nila si Hesus na Propeta ngunit kahit isang kritiko ng Kristyanismo ay walang maniniwalang kaya itong gawin ng isang Hesus o mga Apostoles niya. Ang kaganapan na ito ay tinatanggi ng mga Muslim ngunit hindi lang ito nakasulat sa banal na aklat nila ang Hadith at Sira (talambuhay ni Muhammad) ito ay nabanggit din ng maikli sa
Koran (33:16). YUSUFALI: And those of the People of the Book who aided them - Allah did take them down from their strongholds and cast terror into their hearts. (So that) some ye slew, and some ye made prisoners.
PICKTHAL: And He brought those of the People of the Scripture who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive some.
SHAKIR: And He drove down those of the followers of the Book who backed them from their fortresses and He cast awe into their hearts; some you killed and you took captive another part. 


Matapos nito noong taong 622, si Muhammad kasama ang kanyang mga Pirata ay patuloy na nang-aagaw ng mga karawan o caravan na gustong makipag-kalakalan lamang sa mapayapang paraan. Ninanakawan, pinapatay at ginagawang alipin pa ang mga ito. Ito ang mga kadahilanan kung bakit sa Somalia, sa Pilipinas at iba pang parte ng Mundo ay maraming Piratang Muslim. Hindi nagkataon lamang na pare parehong Muslim o taga sunod ni Allah ang mga Somali pirates ng Aprika o Abu Sayaff ng Asya kundi ito ay umuugat sa halimbawang pinakita ng kanilang mahal na Propeta.


Hindi underdog o api ang mga Muslim, hindi sila kawawa porke ang damit nila ay makaluma, sa totoo lang mas nauna pa ng higit na higit ang Kristyanismo sa Islam. Pawang napakarami lang talaga ng kautusan ni Muhammad na kumokontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga muslim at pati hindi muslim sa kanilang lipunan. Hindi sila dumarami ng kapareho sa atin o sa iba pang hindi muslim. Kaya sila marami dahil sa mga kadahilanang hindi PATAS gaya ng:  •  Parusa sa Islam ay kamatayan kapag kumalas ka dito. Parang trap-door, pag pumasok ka, mahirap na makalabas lalo na kapag nasa loob ka ng Islamic Country. Karamihan ng gustong kumalas ay hindi lang kumakalas dahil sa mga maaaring mangyari sa iyo kapag ikaw ay kumalas sa Islam.
  •  Ang Muslim na lalaki ay maaaring mang-asawa ng non-muslims o hindi muslim na babae at ang lahat ng anak nila ay DAPAT Muslim.
  •  Hindi mo maaaring pakasalan ang babaeng Muslim kung hindi ka magmumuslim rin.
  • Maaaring magkaroon ng 4 na asawa ang mga Muslim, 4 na pamilya bawat isang lalaki at sa mga ito, hindi maaaring maglaban ang mga babae sa kagustuhan ng lalaki, malaya siyang gawin ang gusto niya na hindi napipigilan ng babae.
  •  Ang Muslim ay dapat mag-migrate, magparami sa mga lupain ng hindi muslim, sakupin ito at kapag ang isang lugar ay dating natirhan na ng mga Muslim gaya ng Espanya, dapat itong agawin muli.
  • Gamit ang pananakot, hindi ka aalis ng Islam, hindi mo ku-kwestyunin ang Islam at kapag hindi ka Muslim may mangyayaring masama sa iyo kapag binulgar mo ang gawain nila o kinwestyon mo sa harap nila ang paniniwala nila.
  •  Ang mga Imam pati ordinaryong Muslim ay pinapayuhang magparami. Isang Norsi Mindog ang balak magkaroon ng 50 anak. Wala silang pakialam sa Global population o Climate Change, sa Islam lang ang loyalty nila at ang pagdami nila upang madomina ang mundo.
  •  Sa mga pampublikong lugar kung saan sila humahalo, ang kanilang paniniwala ang pinipilit nila sa iba (Halimbawa, canteen sa gobyerno bawal ang pork o baboy dahil sila raw ay masasaktan o binabastos, simple lang naman kung ayaw nila wag silang kumain pero hindi naman lahat ay Muslim ngunit pinipilit nila na ang mga hindi muslim ay dapat sumuko sa kanilang kagustuhan kahit pa napakakonti lang nila)
  •  Marami rin ang mga nasindak na papatayin kung hindi aanib sa Islam.
  •  Ang mga Mamamayang nasa mundo ng Islam ay pinapatawan ng mas mataas na tax o buwis kumpara sa mga Muslim, pipilitin kang magbayad upang lumipat ka na lang at isuko ang sarili sa pananampalatya ng iba at iwan ang sa iyo. Sa totoo lang sa kasaysayan, may isang magulang ang napilitang ibenta ang anak para lang makabayad ng buwis na ito, ang Jizyah
Ang pinakainiiwasan at kinakatakutan sa Islam ay ang pagka-patas, ayaw nila sa patas. Hindi pabor ang Islam sa Patas na mga batas at karapatang pantao gaya ng kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagpili ng relihiyon at marami pang iba dahil kapag patas na, hindi na nila kaya at madali na lang pumili ng iba at siguradong ang pipiliin ng marami ay doon kung saan patasang pagturing sa kanila, lalo na sa mga kababaihan na mababa ang istado sa lipunan nila.

Tandaan, marami sila hindi dahil sa ang mga tao ay gustong gusto ang paniniwala nila o kumbinsido sa aral Islam, kundi sa ibang kadahilanan gaya ng pananakot, pang-dadayuhan, pang-gugulo, pananakop, pananakit, pangaakit, panlilinlang, pamimilit at pagpaparami anak.