20120418

Pasimula: Bakit kailangang bantayan ang Islam?


Ang Islam ay isang totalitaryang ideolohiyang nakasukbit sa isang relihiyon na ang layunin ay ipasailalim ang lahat ng tao, muslim man o hindi sa kanilang batas at paniniwala, at ipagpumilit ang kanilang kaisipan sa iba. Kung hindi ka papayag, kung hindi mo tatanggapin ang kanilang Allah bilang iyong Diyos, ang kanilang Muhammad bilang kanyang sugo, ikaw ay nasa panganib. Nasasaksihan natin ito ng paulit-ulit sa mga balita't pahayagan. Hindi namumuhay ng mapayapa at malaya ang mga hindi muslim o non-muslims sa mga bansang tinatawag na Islamic Countries. Ang mga Islamic supremacist sa buong mundo ay nang-gugulo, pumapatay, nananakit at naninira sa ngalan ng Islam. Katulad ng isang bully o siga sa eskwelahan, kinakawawa ang mga non-muslims sapagkat para sa Islam, ang mga perpektong tao ay ang mga Muslim at mas mababa sa kanila ang mga non-muslims. Ang Islam gaya ng Nazism ay masama o evil, dahil sa mga maling pagtrato nito sa mga kababaihan at sa mga hindi muslim na ayaw at kailan man hindi naniniwala sa paniniwala nila. Ang Islam ay nagtuturo na masama ang mga Hudyo at dapat supilin, katulad lamang ng Nazi, sa totoo naging inspirasyon lang ng Nazi ang Islam sa pagpatay ng milyong milyong Hudyo. Alam natin na ang masama ay dapat tutulan at kalabanin di ba?Ang layunin ng blog na ito ay ilahad ang katotohanan sa mga Pilipino tungkol sa Islam. Imulat natin ang mga tao sa katotohanan tungkol sa Jihad, Koran, Prophet Muhammad at lahat ng tungkol sa Islam.